Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Корпоративний простір

Корпоративний простiр – це спецiальне рiшення для абонентiв мобільного зв’язку Укртелекому, яке є професiйною альтернативою Вашим вiртуальним скринькам, завдяки використанню однiєї iз найпоширенiших систем обмiну повiдомленнями на базi Microsoft Exchange Server 2007. Можливостi рiшення також передбачають створення корпоративного порталу (iнтранет-сайту) на базi платформи Microsoft SharePoint Services 3.0. та спiльну роботу персоналу компанiї при його використаннi.

Послуга «Корпоративний простiр» надає можливiсть компанiї органiзувати корпоративну електрону пошту та корпоративний iнтранет-сайт (внутрiшнiй корпоративний портал) без витрат на програмне забезпечення, обладнання та пiдтримку програмного забезпечення, його оновлення.

Використовуючи послугу «Корпоративний простiр» усi спiвробiтники компанiї - абоненти мобільного зв’язку Укртелекому отримують:

 • функцiї електронної пошти, календаря, управлiння контактами i завданнями в єдинiй поштовiй скриньцi
 • спiльний доступ до контактiв, календарiв i завдань
 • вiдстеження розкладу колег та органiзацiї зустрiчей i зборiв
 • захист вiд спаму i вiрусiв
 • централiзоване зберiгання даних
 • пiдтримку роботи через мобiльнi пристрої
 • доступ i синхронiзацiя даних
 • робота через знайомий iнтерфейс програми Outlook
 • внутрiшнiй документообiг
 • забезпечення спiльної роботи
 • управлiння та контроль за бiзнес-процесами
 • надання звiтностi та аналiтичних даних на рiвнi вiддiлiв i всiєї органiзацiї.

Iнструкцiя користувача послуги «Корпоративний простiр»
Умови та порядок використання програмного забезпечення Microsoft

Принцип роботи корпоративної електронної пошти на базi Microsoft Exchange Server 2007

При використаннi звичайної пошти усi повiдомлення та iншi данi зберiгаються локально, тому при використаннi декiлькох пристроїв (офiсний комп'ютер, ноутбук, смартфон тощо) Ви не зможете побачити пошти, списку контактiв та iншої iнформацiї, якi зберiгаються на iнших пристроях. Таким чином, неможливо ефективно взаємодiяти в межах однiєї компанiї. Рiшення на платформi Microsoft Exchange Server 2007 дозволяє централiзовано зберiгати всю iнформацiю (поштовi повiдомлення, контакти, календарi, завдання) на серверi. При цьому спiвробiтники Вашої органiзацiї можуть спiльно використовувати корпоративну iнформацiю, надаючи доступ до свого розкладу в календарi, ставити один одному завдання та контролювати їх виконання, вести загальнi списки контактiв клiєнтiв тощо. При використаннi декiлькох пристроїв (комп'ютер, ноутбук, мобiльний телефон) при змiнi iнформацiї на одному з них, завдяки функцiї Activesync усi данi будуть синхронiзованi i змiни вiдображенi на всiх iнших пристроях. Функцiя Pushmail автоматично доставляє нову iнформацiю на кожен пристрiй, що використовується, без необхiдностi перевiрки, наприклад, нових поштових повiдомлень на серверi.

Порiвняння корпоративної електронної пошти
на базi Microsoft Exchange Server 2007 та звичайної пошти

Опцiї Безкоштовна пошта (mail.ru, yandex.ru та iн.) Проста платна пошта (хостинговi компанiї) Exchange Hosting
Обмiн електронними повiдомленнями + + +
Власний домен - + +
Централiзоване зберiгання даних (пошта, календарi, контакти, завдання) - - +
Персональнi та загальzнi контакти - - +
Персональнi й загальнi календарi - - +
Персональнi й спiльнi завдання - - +
Доступ до загальних файлів - - +
Доступ з мобiльних обладнань +/- +/- +
Синхронiзацiя на декiлькох обладнаннях - - +
Доступ до даних з iнших додаткiв Microsoft - - +
Професiйнi засоби захисту (вбудований анти-спам i антивiрус) - - +
Безкоштовне лiцензiйне ПО для роботи з поштою (Outlook 2007) - - +

Корпоративний портал (єдиний робочий простiр) на основi Windows

Sharepoint Services — це також iнтранет-сайт (внутрiшнiй сайт органiзацiї), доступний усiм спiвробiтникам Вашої компанiї, який виконує функцiї внутрiшнього документообiгу, забезпечує спiльну роботу, управлiння та контроль за бiзнес-процесами, надання звiтностi та аналiтичних даних на рiвнi вiддiлiв та всiєї органiзацiї. Корпоративний портал дозволяє зберiгати документи, спiльно працювати над ними, не пересилаючи їх поштою один одному; створити єдиний iнформацiйний простiр з даними про спiвробiтникiв i клiєнтiв компанiї, новинами компанiї як в цiлому, так i окремих пiдроздiлiв; оголошення, форуми, блоги, календарi, графiки проектiв, завдання, галереї фотографiй тощо. Завдяки можливостям мобільного зв’язку Укртелекому ця iнформацiя буде доступною кожному спiвробiтниковi не тiльки у офiсi, але й у будь-який час, де б вiн не знаходився.

Вартiсть та можливостi послуги «Корпоративний простiр»
Щомiсячна плата за користування одним облiковим записом 150* грн
Обсяг дискового простору для поштової скриньки кiнцевого Користувача 500 Мб
Web доступ до Outlook +
Вiдправлення й одержання повiдомлень. Доступ до персональної папки +
Internet Mail Protocol +
Анти-спам (Anti-Spam) фiльтр MS Forefront Security for Exchange +
Анти-вiрус (Anti-Virus) фiльтр MS Forefront Security for Exchange +
Outlook 2007 +
Персональнi папки пошти (без доступу iнших користувачiв) +
Персональнi списки адрес (без доступу iнших користувачiв) +
Персональнi календарi (без доступу iнших користувачiв) +
Персональнi завдання (без доступу iнших користувачiв) +
Пiдтримка одного домену другого рiвня одного користувача або органiзацiї +
Глобальний список адрес всiх користувачiв у персонiфiкованому доменi +
Спiльнi папки +
Спiльний список адрес +
Спiльнi контакти +
Спiльнi завдання +
Спiльний календар +
Мобiльна синхронiзацiя +
Панель керування облiковими записами +
SharePoint Services 3.0 1000 Мб
Microsoft 2007 Enterprise Edition +
Кластернi технологiї побудови збереження поштових скриньок +
SLA – гарантований рiвень обслуговування 90%
Монiторинг серверiв (24x7x365) +
Щоденне копiювання (Back-up) +
14-денний перiод вiдновлення поштових повiдомлень +

Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.

* За умови пiдключення бiльше 25 користувачiв послуги «Корпоративний простiр» на одному особовому рахунку, надається знижка у розмiрi 20% вiд загальної суми щомiсячної плати за користування послугою.


Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65023, Коблевська 39


Зворотний зв'язок