Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Мобільний доступ до ВПМ

Мобiльний доступ до вiртуальної приватної мережi

Мобiльний доступ до вiртуальної приватної мережi - це послуга, яка дозволяє Вашим спiвробiтникам, якi користуються вiддаленими пристроями або перебувають у вiддаленому офiсi, отримати доступ до власної вiртуальної приватної мережi (ВПМ), яка об'єднує iнформацiйнi ресурси компанiї, за технологiєю MPLS вiд ПАТ "Укртелеком".

Послуга вiртуальної приватної мережi (ВПМ) за технологiєю MPLS забезпечує транспортування в пакетному виглядi iнформацiї мiж офiсами Вашої компанiї, незалежно вiд їх географiчного мiсцезнаходження в межах територiї України, через мережу MPLS ПАТ "Укртелеком".

ПАТ "Укртелеком" забезпечує побудову та цiлодобове функцiонування вiртуальної приватної мережi (ВПМ) з довiльною топологiєю (в тому числi й "кожен-з-кожним") на основi мережевої iнфраструктури загального користування ПАТ "Укртелеком".

Завдяки послузi "Мобiльний доступ до вiртуальної приватної мережi" можливо:

 • забезпечення передачi даних в форматi протоколу вiд мобiльних пристроїв (КПК, мобiльний телефон, модем тощо) до локальних мереж офiсiв Вашої компанiї незалежно вiд їх географiчного мiсцезнаходження;
 • отримання доступу до внутрiшньо корпоративних даних, офiсних програм, електронної пошти, бази даних, файлових серверiв тощо;
 • надання середовища передачi даних, iзольованого вiд iнтернет та будь-яких iнших приватних чи публiчних мереж.

Основними перевагами послуги є:

 • доступнiсть послуги - отримати доступ до власної вiртуальної приватної мережi (ВПМ) у будь-якому мiсцi на територiї покриття мобільной мережi Укртелекому, а також у нацiональному та мiжнародному роумiнгу;
 • безпека - прямий зв'язок мiж мобільною мережею  та мережею MPLS вiд ПАТ "Укртелеком" (маршрутнi таблицi будь-якої ВПМ iзольованi вiд таблиць iнших ВПМ та iнтернет);
 • контроль - мобiльний контроль та управлiння вiддаленими об'єктами, пристроями та ресурсами у Вашiй ВПМ;
 • вартiсть послуги не залежить вiд географiчних вiдстаней.

Як пiдключитися до послуги?

Для пiдключення послуги "Мобiльний доступ до вiртуальної приватної мережi" необхiдно звернутися до менеджера групи по роботi з бiзнес-споживачами у Вашому регiонi.

Кому i як надається дана послуга?

Послуга надається корпоративним абонентам мобільного зв'язку Укртелекому, якi одночасно є користувачами послуги "Побудова вiртуальної приватної мережi (ВПМ) за технологiєю MPLS" вiд ПАТ "Укртелеком" 24 години на добу 7 днiв на тиждень.

Що необхiдно для того щоб отримати доступ до своєї вiртуальної приватної мережi?

 • активувати послугу "Мобiльний доступ до вiртуальної приватної мережi",
 • користуватися мобiльними телефонами, карткою мобiльного з'єднання чи USB-модемом, що пiдтримують стандарт UMTS,
 • користуватися портативним комп'ютером (ноутбуком)/КПК або ПК,
 • налаштувати обладнання належним чином (тобто вказати APN vpn.utel.ua, прописати логiн та пароль для кожного номера телефону).

Що таке APN?

APN (Access Point Name)- спецiальна точка доступу для передачi даних, що призначається у мережi UMTS. Кожному клiєнту прописується профайл, в якому визначається спосiб доступу, тип IP-адресацiї, а також тип аутентифiкацiї абонента, що використовується при наданнi доступу до вiртуальної мережi передачi даних.

Кому дозволено доступ до внутрiшньої мережi компанiї?

Доступ дозволено тiльки тим абонентам, якi мають право авторизованого доступу до вiртуальної мережi компанiї.

Чи може будь-який користувач iнтернету побачити свої данi або пiдключитися до мережi тодi, коли абонент користується послугою "Мобiльний доступ до вiртуальної приватної мережi"?

Нi, це неможливо. Передача даних є частиною мобiльної мережi, яка не пiдключена до iнтернету, а також частиною фiксованої мережi, побудованої на базi технологiї MPLS. При отриманнi доступу до корпоративної мережi за допомогою послуги "Мобiльний доступ до вiртуальної приватної мережi" трафiк не передається по мережi iнтернет.

Якi заходи вживаються для забезпечення безпеки та конфiденцiйностi?

 • Унiкальна спецiальна точка доступу (APN) , тiльки окремi користувачi цiєї APN зможуть отримати доступ до корпоративної мережi
 • Використовується визначення мобiльного номера,
 • Використовується унiкальний логiн та пароль для кожної мобiльної точки доступу,
 • Шифрування данихОдеська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65023, Коблевська 39


Зворотний зв'язок